top of page

You & The Creator

Et booster-kurs for å få klare beskjeder fra din Sjel og Skaperen

  • Avsluttet
  • 4 900 norske kroner
  • Se Kurskalender!

Tjenestebeskrivelse

Forutsetning for dette kurset: Grunnkurs BASIC DNA, Advanced DNA og Dig Deeper hos en sertifisert instruktør. Dette er et helt nytt kurs som tar dine intuitive coaching-teknikker til et nytt nivå. Intuisjonen finjusteres og du får en ennå tydeligere feeling på hvilke tanker, signaler og beskjeder som kommer fra ego, eller underliggende trosmønstre, eller sjelen din, eller fra Skaperen av Alt som Er. Dette er det 4. og siste obligatoriske kurset for å klargjøre deg til å gå videre til de store masterklassene Intuitiv Anatomi, World Relation, Disease & Disorder etc. Sitat Vianna Stibal: In this life time, we are supposed to achieve levels of love; love of our self, love of course of the Creator, love of a significant other, what it is like to really love your family, love your friends, and love the world. We need to be able to master these, but how can we master these if our programs already carried by us say that it is impossible? Our next relationship seminar is You and the Creator where we show and teach the students to understand the undercurrent of their own subconscious mind. How their body actually works at solving problems and how they actually know the difference between communicating with energy of the Creator and communicating with their ego or with their higher self. Remember the Creator is an energy of perfect and pure love. It is a knowing love. And it will change your life. This energy, this life force, is in every atom, and in every atoms, atoms are a part of you and part of everything around you. We will learn the difference in discerning and you will learn how to work and re-guide your subconscious to work for you. This is an important seminar because every time I teach a seminar someone always says how do I know if the answer is from the Creator? This seminar will teach you how to direct your mind to understand. Pris: Se nøyaktig pris og tilbud i det konkrete arrangementet. Sertifisering: Alle kursdeltagere blir registrert som sertifisert ThetaHealer Practitioner i den internasjonale databasen Thetahealing.com.


bottom of page