Finding your soulmate with Thetahealing

Forutsetning for dette kurset: Grunnkurs BASIC DNA,  videregående kurs Advanced DNA og fordypningskurset Dig Deeper må være gjennomført hos en sertifisert instruktør. Siste kurs må være tatt i løpet av de 4 siste årene. 

Mer informasjon om kurset kommer !

soul-mate.png