top of page

Healing of the baby in the womb

Oppdatert: 18. nov. 2022

Fullmånen kom med ny innsikt.

Mens jeg underviser eller jobber med klienter eller healer meg selv, får jeg stadig ny innsikt og forståelse for hvor fantastiske disse ThetaHealing-teknikkene er. Fullmånen styrer følelser og kvinnesyklus, så det er ikke tilfeldig at det jeg nå skal dele, kom til meg i løpet av dagene rundt en fullmåne.

Energetiske avtrykk i livmoren. På Advanced DNA-kurset lærer jeg bort en øvelse som heter "Healing of the baby in the womb". Altså healing av fosteret i livmoren. Denne øvelsen kan bringe fram mye uventet i oss. Jeg har ved flere anledninger observert at det etterlates energetiske avtrykk i livmoren etter de fostrene som har vært der tidligere. I tillegg finnes energetiske minner etter mors følelser og trosmønster fra tidligere svangerskap.


Du er påvirket av mors følelser og tankemønster.

Med andre ord; dersom du ikke er det første fosteret til din mor - aborter teller også med - så kan du ha med deg følelser og tankemønster, som ikke har noe som helst med deg å gjøre. Dersom graviditeten før deg har endt opp i en dramatisk abort, eller det var drama rundt selve graviditeten, kan du selv tenke deg hvilken påvirkning dette kan ha hatt på deg. Du er også påvirket av mors følelser mens hun gikk gravid med deg, og DNA'et ditt er påvirket av følelser og tankemønster fra svangerskap i generasjoner bakover i slekten din.


Det 4. Eksistensplan ga råd.

På et kurs jeg holdt, observerte jeg hvordan dette med svangerskap og fosterstadiet påvirket alle deltagerne på hver sin måte. Korsryggsmerter og følelser kom opp på forskjellige måter. En mor og en far fra den andre siden, fra det 4. Eksistensplan, kom og hjalp oss å forstå hva vi skulle heale, samtidig som vi hele veien ble guidet av en Universal kraft - Skaperen av Alt som er. Det ble rørende healinger og sterk energi. Jeg ble også dratt sterkt inn i det som skjedde. Hele kurset ble styrt fra oven.

Mistet et barn.

Øvelsen Baby in the womb kan også gjøres på den måten, at man som kvinne healer sine egne graviditeter og foster. Eller en mann kan heale sine egne barn mens de var foster i sin mors liv.

Jeg har selv selv mistet et barn når jeg var 24. Jeg har healet den perioden i livet mitt mange ganger fra mange vinkler, men her om dagen skjønte jeg at jeg måtte heale selve svangerskapet nok en gang - med ny innsikt. Det ble sterkt å gå igjennom nok en gang, men det var godt og viktig å få det gjort. Min åndelige oppvåkning.

Sjelen til babyen jeg mistet, ble forresten min Åndelige oppvåkning. Hun viste seg som en lysende engel ved sengen min, den natten hun forlot kroppen og bekreftet det jeg hadde trodd - at vi alle har en sjel som går over til en annen dimensjon når vi dør. Noen timer senere fikk jeg en telefon fra sykehuset...

Universet spiller på lag med oss. Tanken gikk videre til å heale svangerskapet mitt med min datter på 23. Men så kl 11.11 (Mestertall) mottar jeg en melding der det fremgår at jeg må hente min mor på Aker Sykehus i Oslo. Det ble 1. gang på 23 år at jeg var innom Aker Sykehus, der min datter ble født. Tilfeldig? Sikkert ikke.


Universet viser oss veien hele tiden, vi må bare tørre å se det!

En følelse du har hatt hele livet, den er kanskje ikke din.

Teknikken "Healing of the baby in the womb" har jeg brukt mange ganger for å hjelpe klienter. Man kan gå med en følelse hele livet, som man tror er sin egen, men så healer man fosterstadiet og opplever at følelsen eller tankemønsteret egentlig stammer fra Mamma eller noen andre som påvirket deg allerede før du ble født. Man kan føle seg avvist, ikke ønsket, eller ikke elsket og det kan vise seg at følelsen oppstod allerede rett etter unnfangelsen.

Mammas bekymringer kan ha blitt dine. En gravid kvinne - og hennes omgivelser - kan være bekymret for ansvaret ved å få barn, at man ikke har nok tid, energi eller ikke god nok økonomi. Det kan være bekymring rundt relasjonen til faren til barnet. Andre i familien kan påvirke den gravide med sine holdninger og alt projiseres så over på babyen, som føler seg stresset, engstelig, urolig, redd, uønsket og avvist.

Store forløsninger kan skje når man får healet fosteret i livmoren og renset ut alle energetiske avtrykk som befant seg der og påvirket fosteret.Jenter blir født med alle sine egg. Visste du at en jentebaby allerede har med seg alle sine egg i sine eggestokker? Dette gjør det ennå mer logisk å forstå, at både følelserog tankemønster kan føres videre via arvestoffet, DNA. Som ThetaHealer blir det vist meg intuitivt hvor følelsen eller trosmønsteret oppstod i klienten. Det kan ha oppstått allerede i generasjoner bakover, via en hendelse eller opplevelse. Så dannes det tankemønster og følelsesmønster, som så går i arv.

No worries! Familiemønster kan heales flere generasjoner bakover og forover, helt ned på DNA-nivå. For alt er energi.


Slekta jubler! Det har blitt vist meg at slektningene jubler fra den andre siden, over all healingen vi utfører her og nå. De har gitt meg en forståelse for at vi som lever - her på det 3. Eksistensplan - hjelper de avdødes sjel med en raskere restitusjon - der de befinner seg på det 4. Eksistensplan. Sjelen deres vil kunne komme på jorden igjen, uten å måtte gå igjennom enkelte læreprosesser på nytt, dersom vi har healet disse sjokk og traumene. Enkelte læreprosesser får vi nemlig på nytt, dersom vi ikke har lært alt det vi hadde en intensjon om å lære. Dine forferdre er enormt takknemlig for alt du healer i deg selv. Ved å være seg dette bevisst, bør det være ennå lettere å hjelpe seg selv med god samvittighet, for du hjelper så mange andre samtidig!

Det som heales i deg her i dag, bidrar til høyere bevissthet for dine framtidige etterfølgere!


Disclaimer; dette er min opplevelse, det resonnerer med meg, andre kan ha en annen oppfatning fra sitt ståsted, og det er akkurat slik det skal være.


Hvis du ønsker å få tilsendt nye blogginnlegg på mail: fyll ut kontaktskjema nedenfor!
Комментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Еще нет оценок

Добавить рейтинг
bottom of page