top of page
Image by Kitera Dent

REGRESJON
En reise til tidligere liv

Hva er regresjon?

Regresjon er i prinsippet en reise tilbake i tid, til glemte opplevelser som ligger lagret i underbevisstheten og i kroppen. Det kan være tilbake til barndommen din, til tiden som foster i mors mage, eller også helt tilbake til tidligere liv.

 

Man må ikke tro på reinkarnasjon (sjelevandring/gjenfødelse) for at en regresjon skal ha en effekt, men som din ThetaHealer og Intuitiv Coach i en regresjon, tar jeg utgangspunkt i at man har en sjel og at denne opplever liv etter liv for å lære seg å håndtere bestemte utfordringer og tema og etter hvert løse opp i disse. Min oppfatning er at vi selv er deltagere når Livsplanen og de viktigste utfordringer for neste liv - planlegges av Oversjelen vår.

 

Din fysiske kropp og ditt mentale sinn kan ubevisst bære på minner om hendelser og sterke inntrykk i tidligere liv. Disse kan gi psykiske og fysiske forstyrrelser i dette livet. Kroniske smerter kan stamme fra en ulykke eller skade i tidligere liv. For eks. sår hals kan stamme fra kvelning, henging eller drukning. Frykt for å bli innestengt, kan skyldes opplevelser i fengsel, fangehull etc. Uforklarlige fobier eller frykter, kan skyldes sjokk og traumer i tidligere liv. Vond nakke, kanskje du har blitt hengt eller halshogd? Frykt for brann, kanskje du har blitt brent som heks?

 

Ved å skulle arbeide med utfordringer i dette livet, kan man forflytte seg til det tidligere liv som er linket opp med tilsvarende tema og bearbeide temaet og de vonde følelsene der, for så å se linken(e) til dette livet. Samtidig får man en høyere forståelse for læreprosessen i utfordringene man har stått overfor. Av og til møter man også på personer/sjeler i tidligere liv som man gjenkjenner fra dette livet. En person gjenkjennes gjennom sjelens speil - øynene. Ved gjenkjennelse kan man få en høyere forståelse for hvorfor man opplever relasjonen til denne personen slik man gjør i dag. Kanskje det forklarer en konflikt, sjalusi, hat eller stor kjærlighet. Hvis nødvendig hjelper jeg til med forsoning, tilgivelse og annet som må forløses i din relasjon til vedkommende den gang og nå.

Livsplanen din. I hver inkarnasjon er du satt sammen av flere aspekter. Sjelearktypen er det evige grunnlaget som er uforandret fra det ene livet til det neste. Livsplanen endrer seg derimot fra liv til liv for å styrke sjelens utvikling. I tilknytning til livsplanen, og som en støtte for denne, har du en bestemt kropp med en bestemt menneskelig personlighet. Den er utformet bevisst for å nå de målene du har sagt deg villig til å ha med i livsplanen denne gangen.

 

Her er den enkle, men likevel omfattende sannheten om sjeleutvikling: Sjelen har en overbyggende intensjon som føres over fra det ene livet til det neste. Hvert liv har en separat plan som utvider og forsterker sjeleutviklingen. Jo høyere du klatrer oppover sjeleutviklingens stige, jo mer innvirkning har du på utformingen av livsplanen. Samtidig blir hver inkarnasjon mer kompleks og utfordrende. Det blir som at du har en bedre evne til å arbeide selvstendig på stadig mer kompliserte prosjekter når du går i sjette klasse, enn i andre klasse på skolen.
Hentet fra Linda Backman’s bok; Sjelens Vekst, Healing gjennom utforskning av tidligere liv.

Hvordan foregår en regresjon?
 

Du sitter godt tilbakelent i en stol og jeg hjelper deg å slappe skikkelig godt av. Alt etter som du har et konkret problem du ønsker å finne ut av her og nå, eller om du bare av ren nysgjerrighet ønsker en reise tilbake til tidligere liv, så guider jeg deg etter beste evne inn i en dypere bevissthet. Intensjonen er at du selv skal kunne oppleve at du er en annen person, at du har en annen fysisk kropp, og få en formening om hvordan du ser ut, hvor du befinner deg, hva livet ditt går ut på, relasjoner, hva som er viktig å få tak på i forhold til dagens situasjon, hvilke andre personer som er av betydning, etc.

 

Noen opplever at de ser bilder eller film, noen kjenner fysisk på kroppen at de er en mann eller kvinne, ung eller gammel, syk eller sterk. Andre opplever at de får følelser, eller kjenner lukter, hører lyder, hører ord, eller kanskje man bare vet eller tror at man innbiller seg noe. Etterpå føles det kanskje som en rar drøm.

 

Dersom du synes det er vanskelig å se/høre/føle/vite noe..., bruker jeg klarsynet mitt og informasjonen jeg får fra Skaperen – det 7. eksistensnivå - for å hjelpe deg på vei. Mens vi er i det tidligere livet, hjelper jeg deg å forløse sjokk, traumer, vonde følelser og opplevelser, tilgi de som har gjort deg vondt og kutte karma til det tidligere livet. Så ser vi på linken fra den gang til nå. Det er som regel en rød tråd som gir mening.

 

Av og til hender det under en vanlig Theta-Healing-seanse, at jeg ser at vi må tilbake til et tidligere liv. Min erfaring er at jeg ikke alltid er nødt til å føre klienten igjennom en lengre regresjon der klienten ser alle detaljene selv, av og til er det nok at jeg informerer om hva jeg ser, at klienten får kjenne litt på følelsene rundt det jeg forteller, opplever at det gir mening og en forklaring på nåtiden, for så at jeg kan heale det tidligere livet til klienten med lys og kjærlighet og forløse blokkeringer her og nå. Til slutt sjekker jeg at problemet som vi tok utgangspunkt i, faktisk er healet. Dersom du føler behov for en pause underveis i en lengre regresjon p.g.a. toalettbesøk eller annet, så er dette fullt mulig. Det kan også være greit å drikke mye vann underveis.

Forberedelser til regresjonstimen

For at jeg skal kunne lede deg skikkelig detaljert igjennom en regresjon, anbefaler jeg å sette av minimum 1,5 time, helst 2 timer for «nybegynnere». Fint om du har spist på forhånd, da man forbruker mye energi under en healingseanse. Ta gjerne med deg et varmt plagg, så slipper du å fryse når energiene avtar når du skal hjem.

Etter regresjonstimen
Etter at du har vært til regresjon hos meg, kan du føle deg litt omtåket. Det er viktig å drikke en del vann. At du ikke husker hva du har vært igjennom, eller at minnet svekkes etter hvert, som en drøm, er helt naturlig. Dette fordi vi har forløst det som plaget deg og fordi du har vært ganske langt borte. Det kan også være naturlig at det plutselig kommer enda flere minner eller spesielle tanker til deg. Noter gjerne ned, dersom disse virker følelsesmessig forstyrrende, så ser vi på de neste gang du har time hos meg.

 

En livsplan i dette livet kan for eks. være:
Å samle sammen alle trådene fra de tidligere livene og sette de sammen til en høyere forståelse om det å være menneske på jorden, i en jordisk kropp, men med en esoterisk sjel. For så å bruke all denne erfaringen til å hjelpe andre sjeler å finne sin livsplan.

Den overordnede planen til sjelearktypen kan da for eks. være:
Å lære om det jordiske livet, kjærlighet kontra hat, det å bli elsket og støttet kontra det å bli sviktet og drept. Lære om alle sjangre, alle styrker og grader av det gode kontra det onde. Liv for liv. Alle årsaker til drap, hat, misunnelse, sjalusi, utroskap, skyld, skam, svik etc. for å lære å verdsette ærlighet, trofasthet, glede, respekt, forståelse, samhold, aksept etc. samt ubetinget kjærlighet. For å lære seg å forstå og verdsette lys og kjærlighet, må man dessverre også erfare motsetningene. Dersom du ønsker å lese mer om regresjon og tidligere liv, så kan jeg anbefale boken til Mira Kelley; Dine mange liv. Hva kontakt med parallelle virkeligheter kan lære oss om forhold, healing og forvandling.

bottom of page