top of page

Hva er Thetahealing®?
En intuitiv, healende og livsveiledende coachingteknikk

 • Kan skape mirakuløse endringer mentalt og følelsesmessig
 • Forsterker intuisjon, klarsyn, kanalisering og healingevner
 • Økt frekvens og åndelig bevisstgjøring
 • Dypere innsikt og høyere perspektiv
 • Forbedring i relasjoner, økonomi, livskvalitet og helse
 • Helbredelse av kropp og sinn
 • Omprogrammering av tankemønster og underbevissthet
 • Økt kreativitet, bedre fokus, problemløsning, økt læringsevne
 • Senker stress, angst, fobier, frykter, nevroser, smerter
 • .... og mye mer...
Theta Healing Word Cloud - female hands cupped around the  word THETA surrounded by relev
Hva er ThetaHealing egentlig?

ThetaHealing® skiller seg ut ifra tradisjonell healing og coaching. Det er ingen religion, men en dyptgående intuitiv og livsveiledende, coachende teknikk i samarbeid med energihealende kunnskap, som kan helbrede mentalt og fysisk. Det er en herlig blanding av metoder som reading, løse opp familiemønster, endre negative tankemønster, regresjon, intuitiv anatomi, DNA-aktivering og metakognitive coachingteknikker. Disse hjelper deg til å oppnå resultater du aldri trodde var mulig. Theta-Teknikkene der man henter inn en høyere universell intelligens, er utviklet av Vianna Stibal fra Montana. 

ThetaHealing® tar utgangspunkt i å frigjøre selvpålagte begrensninger og at man blir bevisst sin livsoppgave og naturlige ressurser. Man oppnår større evne til å se og benytte sitt hele og fulle potensiale, og man ser i større grad på utfordringer som en mulighet til ekspansjon og transformasjon, i stedet for hindringer.

ThetaHealing® er nå utbredt over hele verden med over 650.000 ThetaHealer Practitioners over hele verden, og har hatt gode resultater for millioner av mennesker som enten benytter seg av teknikken for sin egen del eller coacher eller underviser andre.

Hvem kan få hjelp?


De som oppsøker Thetahealing® ønsker en forandring i livet sitt. Alle kan få hjelp, uansett alder, bakgrunn eller utdannelse. Ved behov for hjelp med barn under 16 år, vil jeg starte med å coache foreldrene. Jeg hjelper også kjæledyr, der eier har gitt tillatelse og ønsker hjelp eller kommunikasjon med dyret. Les gjerne mer om hva som foregår i en coachingtime.

De grunnleggende 7 prinsippene

ThetaHealing er en åndelig og energibasert helbredelsesteknikk som ble utviklet av Vianna Stibal på 1990-tallet. Den er basert på ideen om at man kan bruke theta-hjernebølger til å koble seg til en høyere bevissthetstilstand og aktivere fysisk, følelsesmessig og åndelig helbredelse. Her er en oversikt over de 7 grunnleggende prinsippene i ThetaHealing:

Algorithm_edited.jpg

1. Trosarbeid

(Belief Work): Dette prinsippet fokuserer på å identifisere og endre begrensende tro som ligger i underbevisstheten. Negative eller ubevisste trosmønstre kan holde oss tilbake, og gjennom ThetaHealing kan man endre disse mønstrene for å forbedre livskvaliteten.

anatomi Tegning

4. Intuitiv Anatomi

(Intuitive Anatomy): Dette prinsippet fokuserer på å forstå kroppens anatomi og hvordan sykdommer kan være knyttet til spesifikke emosjonelle eller energetiske blokkeringer. Ved å bruke intuitive evner kan man lokalisere og helbrede disse blokkeringene.

Middelalderen Castle

7. Sjeleverktøy & teknikker

ThetaHealing inkluderer en rekke verktøy og teknikker for å helbrede sjelen og frigjøre tidligere livs traumer, forfedrenes påvirkninger og andre energetiske blokkeringer som kan påvirke ens nåværende liv.

Elsk deg selv

2. Følelsesarbeid

(Feeling Work): Her handler det om å lære kroppen nye følelser og opplevelser som den tidligere ikke har hatt. Dette kan være følelser av kjærlighet, glede, trygghet, etc. Ved å integrere disse følelsene kan man bidra til helbredelse og positiv forandring.

Image by Jeremy Bezanger

5. Forbindelse med Skaperen

Et sentralt prinsipp i ThetaHealing er troen på at man kan koble seg direkte til en høyere kraft eller Skaperen av alt som er. Denne forbindelsen gir tilgang til innsikt, veiledning, visdom og helbredende energi. Det er ingen religion.

DNA

3. DNA-aktivering

ThetaHealing inneholder teknikker for å aktivere det såkalte "sovende" DNA, inkludert de tolv strengene med DNA i energifeltet. Dette skal fremme helbredelse og øke kroppens iboende potensial.

Theta Healing Word Cloud - female hands cupped around the  word THETA surrounded by relev

6. Manifestasjon

ThetaHealing inneholder også teknikker for å manifestere ens ønsker og mål. Ved å bruke theta-hjernebølger og et klart fokus kan man tiltrekke seg positive hendelser og situasjoner i livet.

Historien bak ThetaHealing konseptet​
Theta = Søvnens hjernefrekvens
Healing = gjøre hel

Vianna Stibal – kvinnen bak merkenavnet ThetaHealing®
 

Midt på 1990-tallet ble trebarnsmoren Vianna Stibal rammet av en kreftform som raskt var i ferd med å ødelegge det høyre lårbenet hennes. Alt hun forsøkte av tradisjonell og alternativ medisin mislyktes. Som en siste utvei tok hun i bruk en enkel teknikk som hun allerede benyttet seg av i sitt arbeid som klarsynt. Snart kunne hun forbløffet fastslå hun at hun hadde helbredet seg selv i løpet av et øyeblikk!


Vianna begynte straks å bruke teknikken bevisst i møte med klienter og opplevde at den ene etter den andre ble mirakuløst helbredet. Etter å ha anvendt metoden på en rekke personer med ulike lidelser, fant Vianna ut hvorfor teknikken fungerte: Helbredelsen skjedde mens sinnet befant seg i en Thetatilstand.


Minst like spennende som historien bak Vianna’s selvhelbredelse, er det faktum at teknikken, ifølge henne selv, er lett å lære bort! Og det gjør hun villig vekk, som takk til Skaperen av alt som er, som gjorde henne frisk.

 

Intuitiv Coaching metoden

Som ThetaHealer jobber jeg med deg på dine selvbegrensende tanker, trossystem og handlingsmønstre. Med trossystem, så menes din oppfatning skapt ut i fra negativ erfaring, lærdom, indoktrinering, påvirkning etc. fra andre mennesker eller hendelser. Eks. "jeg er ikke bra nok", "jeg er ikke flink", "jeg er dum", "jeg frykter...", "jeg klarer ikke.."., "jeg tørr ikke", "jeg føler meg avvist", "jeg blir ikke sett", "jeg er ikke verd noe", "jeg er sint på...", etc.

Jeg hjelper jeg deg å heale og omskape disse selvbegrensende tankene til trygghet, harmoni, kjærlighet, aksept, føle seg verdifull etc., slik at du kan bevege deg fremover i livet ditt med mer positiv energi. Ved å endre negative tanker, handlingsmønstre og trosmønster i din væremåte, vil du endre dine uheldige handlinger og reaksjonsmønstre, dermed endrer du resultatene du får i livet ditt. Du vil lettere kunne tiltrekke deg og manifestere drømmen din om personlig suksess, få bedre livsbalanse, helse, relasjoner og kjærlighet. Du vil få en dypere forståelse for deg selv og ditt liv - altså en større selvinnsikt.
 

Tanker skaper følelser

Det skjer en hendelse i livet ditt, eller noen sier noe eller gjør noe. Du har egen fri vilje og velger derfor selv hvilke tanker du ønsker å tenke ut fra det som skjer. Valget om hva du skal tenke, gjør du ut fra gamle tillærte mønstre, for eks. fra barndommen eller familiære mønster som ligger i DNA'et ditt, eller oppfatninger fra den kollektive bevisstheten og historie. Tanken skaper videre en følelse i kroppen din, negativ eller positiv, alt ettersom hva du valgte å tenke. Følelsene setter seg så fysisk i kroppen og gjør deg tung eller lett – ut fra hva du selv valgte å tenke. Samme følelse om igjen og om igjen over tid, vil kunne manifestere seg til fysiske plager i kroppen. Alle tanker returneres altså tilbake til deg i en fysisk manifestasjon (blir til virkelighet), enten i form av en hendelse, en person, en ting, en tilstand eller en omstendighet.

Hver tanke du tenker - skaper en følelse i deg!
Som du velger dine tanker - velger du ditt liv.
If you want to change what's going on around you,
Change what's going on inside of you!

Manifestering

I ThetaHealing®, er begrepet "å manifestere" troen om at det er mulig å skape noe i den fysiske verden ved å bruke tilkoblingen til Skaperen av alt som er. Hver uttalelse, tanke og handling reflekteres i det som virkeliggjøres/manifesteres i våre liv. Hva vi tenker og sier har en direkte betydning for hvorvidt våre manifestasjoner er til vår fordel eller skade. Hvis du hele tiden sier at du er fattig eller blakk, vil du være det. Hvis du hele tiden sier og tror at du har så det monner eller at du er økonomisk rik, vil du føle at du er det.

Dine ord, dine tanker og dine følelser er avgjørende for suksessen til dine positive manifestasjoner.

Hva kan en ThetaHealer hjelpe deg med?

I utgangspunktet kan Thetahealing® hjelpe med det meste, men som Alternativ Behandler, har man ikke lov til å garantere eller love at noen kan bli bra eller frisk. Nedenfor er en del eksempler på noen utfordringer der man har erfart at Thetahealing® kan gi gode resultater. Det finnes mange flere. Sjekk også ut "Coachingtimer". Her kan du lese om hvordan en session i ThetaHealing foregår i praksis.

Er Thetahealing® en form for selvutvikling?

ThetaHealing®, også omtalt som Intuitiv Coaching - er absolutt en form for selvutvikling. Mennesker som ikke er i kontakt med den spirituelle delen av seg selv, er ofte utsatt for stress, frykt og angst. En ThetaHealer har som hensikt å hjelpe andre og seg selv med bevisstgjøring rundt dette og handlingsmønstre, tankemønstre og mye mer. En ThetaHealer har gjennomgått en omfattende selvutvikling gjennom 100-vis av timer med praktiske øvelser på seg selv og andre under sin utdanning og sertifisering.
 

Sjel mot sjel

Vurderer du en alternativ utdannelse med healing og samtaler, livsveiledning, reading og mye annet, så velg et verktøy som utretter mentale mirakler i et lynraskt tempo. Velg ThetaHealing® som ditt hovedverktøy eller som et fantastisk supplement til annen behandlingsform, da jobber du på lag med alle nivåer av diverse følelser og begrensninger i en person. Du jobber sjel mot sjel, hjerte mot hjerte og det aller beste; du blir hel i deg selv.

 

Økt bevissthet

ThetaHealing® kan benyttes i alle faser av livet, og mennesker som søker ThetaHealing® som kurs, utdannelse eller behandling er i alle aldre og av begge kjønn. Det som kjennetegner dem er at de ønsker å sette sine livsmål i en større sammenheng og ønsker økt bevissthet rundt sin spirituelle del. De vet at det finnes noe mer mellom himmel og jord, de tror på en kraft utenfor seg selv. Etter egne selvopplevde opplevelser søker de ofte ThetaHealingkurs for å videreutvikle sine evner.

 

4 Trosnivåer

ThetaHealing® er en metode for å utvikle dine åndelige og spirituelle evner, øke ditt klarsyn, mestre intuitiv anatomi og løse opp i negative reaksjons- og tankemønster, som du har med deg fra de 4 trosnivåer (Grunnleggende, Genetisk, Historisk og Sjelenivå). Du vil lære om DNA-aktivering, manifestering av ønskedrømmer, reiser til tidligere liv, kommunisere med sjelen og hjelpere og effektive metafysiske coaching-teknikker (spørreteknikker).


Hvordan blir man en ThetaHealer® Practitioner, altså en Intuitiv Coach?

For å bli en ThetaHealer® trenger du ingen forkunnskaper, annet enn at du er åpen for virkelig å se deg selv. Kommer du på kurs vil du lære mentale teknikker, samt at du vil lære å «hente informasjon» ved aktiv å bruke en hjernefrekvens som heter Theta. Ved bruk av denne hjernefrekvensen har du tilgang til den skapende kraften som kan gi deg svar som ligger skjult for oss til daglig.
Ved å investere tid og penger i et kurs i ThetaHealing, eller også en hel utdannelse der du gjennomfører Masterkursene, vil du samtidig investere i mangfoldige timer med åndelig vekst,  selvutvikling, healing av deg selv, coaching til deg selv og supre teknikker du kan benytte for å hjelpe deg selv og andre resten av livet.

 

Ønsker du å lese mer dyptgående om Thetahealing®, kan jeg anbefale den norske boken til Vianna Stibal eller engelske bøker fra Vianna sin internasjonale nettside www.ThetaHealing.com

Betydningen av hjernebølger i ThetaHealing

Sinnet har fem forskjellige hjernebølger som er i kontinuerlig bevegelse: Alfa, beta, gamma, delta og theta. Alt vi gjør og alt vi sier, reguleres av frekvensen i disse hjernebølgene. Thetabølgene styrer den delen av sinnet som ligger mellom det bevisste og det ubevisste, det er en svært avslappet tilstand som også brukes i hypnose. Når sinnet befinner seg i en Thetatilstand, senkes hjernebølgene til en frekvens på 4-7 svingninger per sekund, en tilstand for eksempel vismenn hensetter seg i for å få tilgang til den absolutte ro og visdom.

Thetabølgene rommer minner og fornemmelser. De styrer også holdninger, tillærte trosmønster og atferd, og de lar seg påvirke og forandre.

Healingarbeid i Thetafrekvens 4-7Hz/sek

Thetafrekvens er vinduet mellom det bevisste og det underbevisste sinnet. I denne frekvensen opplever du en følelse av lykke og medfølelse og du er i stand til økt læring, healing og vekst. Ved å gå til denne frekvensen, kan vi påvirke den dominerende ubevisste delen av oss, som normalt er utilgjengelig for vårt bevisste sinn, og dermed forbedre og forandre tanker og følelser.

Ved bevisst bruk av Thetafrekvensen vil man kunne «hente ut og laste ned» informasjon. ThetaHealing har fokus på kropp, sinn og ånd i balanse. En ThetaHealer hjelper deg med både fysiske og mentale plager, samt ditt ønske om bedre livskvalitet og suksess.


Dersom man går med negative følelser over lang tid, kan disse manifestere seg fysisk i kroppen som smerter og sykdommer. En ThetaHealer kan skanne kroppen intuitivt og får frem følelser som ligger i den fysiske plagen. Ved å hente opp disse følelsene og finne årsaken til hvorfor de oppstod og hva som foregikk i livet før plagen kom, kan man omskape de negative følelsene til noe positivt, slik at den fysiske plagen kan forsvinne.
 

De fleste (om ikke alle) store gjennombrudd, suksesser og/eller oppfinnelser som har skjedd, har vært et resultat av intuitiv veiledning gjennom mentale bilder og drømmer som man fikk når hjernen var i en Theta-frekvens og hadde en form for tilgang til underbevisstheten.
 

Forskere har også oppdaget at følelser av “lykksalighet” og dyp indre fred, bare føltes da Theta hjernebølger var dominerende på EEG. Det har også blitt skrevet av forskere at det er Theta hjernebølger som tillater individer å oppleve deres «sterkeste åndelige forbindelse».

bottom of page