top of page

HUSRENS

Spøker det hos deg? 

DSC00460.JPG

HUSRENS & HJELPE urolige energier «INN I LYSET»

Jeg har funnet min egen metode der jeg benytter coachingteknikker i Thetafrekvens for å "godsnakke" med "spøkelset", for å få den avdøde til å forstå hvorfor det kan være greit å forlate åstedet og la de som bor der være i fred. Min erfaring er at dette har fungert bra og jeg har samtidig fått kunnskap om hvem den avdøde er og hvorfor han/hun har hengt igjen, noe som har gitt mening og forståelse for de som har vært plaget av energiene.

En slik "husrens" kan fungere like bra over telefon, som at mediumet er fysisk tilstede. Alt handler jo om energier. Visualisering kan være alfa-omega for å skape forandringer. Derfor ser jeg for meg en søyle av hvitt lys på stedet der ånden har vært og opp til universet. Så visualiserer jeg at den avdøde trer "inn i lyset" og jeg følger med på at jeg kjenner en energiforandring når ånden forsvinner. Denne visualisering har skapt gode resultater for min del. 

 

Dersom den avdøde gir viktige beskjeder til beboerne i huset, så vil jeg selvsagt videreformidle disse, og eventuelt også coache beboerne med det som har kommet opp. Det kan for eks være at Mormor (som man trodde var et spøkelse), har vært veldig sterkt til stede, fordi hun gjerne vil gi beskjed om at et av barna sliter med noe eller at Mamma i huset er alt for stresset. Eller at han som i sin tid bygde hus og har lagt "sjelen" sin i byggearbeidet, ser at noe viktig bør utbedres i huset. Som for eks. at det er en lekkasje man ikke vet om....da kan det være at han er så opphengt i dette, at han spøker for fullt i håp om å bli hørt.

Husk; i åndenes verden så ser og hører de oss, men vi ser og hører ikke dem (vanligvis), og det kan være ganske så fortvilende for dem når de har en viktig beskjed. De fleste av dem er jo glade i oss og ønsker vårt aller beste.

Hva er et gjenferd? Gjenferd er ånder som ikke har passert vinduet opp til Skaperen. Disse åndene har blitt værende mellom 3. eksistensnivå (der vi mennesker og dyr lever) og 4. eksistensnivå (dimensjonen der de avdøde holder til).

Hvor er gjenferd? Gjenferd kan knytte seg til mennesker for å være nær det åndelige «lyset» som personen utstråler. Som ThetaHealer søker man etter ånder rundt i klientens energifelt (aura). Siden vi alle er forbundet med Guds lys og har et pulserende energifelt rundt oss, blir åndene dratt mot dette lyset. De kan også returnere til steder på jorden som de var mest knyttet til, som for eks. der de bodde, eller til mennesker de er glad i. De kan til og med returnere til stedet der de døde, spesielt dersom dødsøyeblikket var sjokkartet. Dersom energiene på et sted eller i en bolig føles tunge, negative og urolige, kan en husrens utført av et medium, være løsningen. 

 

Hva skjer? En person som har hatt med seg et gjenferd for en lengre periode, kan få fysiske sykdommer og problemer som skyldes at gjenferdet tapper vedkommende for energi. Så snart ånden er reist, kan symptomene forsvinne umiddelbart.

En person som bruker rusmidler eller alkohol, har en mer åpen aura og tiltrekker seg lettere gjenferd enn andre.

ThetaHealeren sender gjenferdet først opp til Skaperens lys, før man kommuniserer. Dette fordi gjenferdet kan være manipulerende og irritabel. Når ånden så kommer tilbake fra Skaperens lys, vil den være balansert og samarbeidsvillig og man vil lettere kunne finne ut av hvem dette er, hva den avdøde ånden ville si og hvorfor den hang igjen på stedet. Noen ganger kan det være greit å få slike svar, andre ganger føles det ikke like viktig.

Spøkelse.jpg

HUSRENS:


Send meg en forespørsel ved ønske om en gjennomgang av de urolige energiene hjemme hos deg. Oppgi adresse og type bolig (enebolig, rekkehus, leilighet).

Husrens fungerer også over Mobilsamtale eller Videosamtale. 

Medlem av Norsk Spiritualistisk Forening (NSF)
Medlem av Norsk Spritualistisk Trossamfunn (NST)
Godkjent Healer gjennom Norsk Spiritualistisk Healerforbund (NSH)

bottom of page