top of page

Channeling
Kanalisering & Klarsyn

209569325_339828587664262_6935501025324657974_n.jpg

Channeling eller kanalisering på norsk, betyr å være en kanal for informasjon og beskjeder som kommer fra åndeverden, engler, guider, lysvesen etc. Informasjonen man kanaliserer kan komme som bilder eller film for det indre øyet, som stemmer, som følelser, som lukt eller at man bare vet ut i fra et høyere perspektiv. Når informasjonen kommer, kjenner man ofte at den resonnerer med noe inni oss, i hjertet, og det kan komme følelser samtidig.

Kanalisering fra 7. eksistensnivå.
Når man jobber intuitivt i en theta-frekvens, kanaliserer man fra det 7. eksistensnivå, fra Kilden, eller Skaperen av Alt som Er. Informasjonen og svarene man får er rene og ikke fargelagt av for eks. avdøde ånders personlighet når de levde på jorden. Når man bevisst forflytter bevisstheten sin inn i en theta-frekvens, får man altså klarere beskjeder, enn om man kanaliserer via sitt 3. øye. Kanalisering er å ta imot budskap "fra oven".

Reading i en Thetafrekvens

Noen ganger kan det være vanskelig å forstå forskjellen på en Kanalisering og en Reading. Når jeg som ThetaHealer foretar en Reading, så skanner jeg (jeg leser intuitivt) den fysiske kroppen og energifeltet ditt og får fram følelser og hendelser som ligger lagret i kroppens celleminner og i auraen din. Jeg leser din nåværende status, samt underforliggende følelser som stammer fra fortiden. Det som viser seg for meg, er som regel det jeg skal ha fokus på når jeg coacher og healer klienten. 

Siden jeg jobber ut fra en Thetafrekvens får jeg ren informasjonen fra det 7. eksistensnivå. 

Clairvoyant = klarsyn

Clairaudient = klarhørsel

Clairsentience = klar følelse, å sense

Profetic sence = man bare vet

Kanalisert budskap

Eksempel på kanalisering av et nydelig budskap fra "oven":
 

On the outside you are human beeings. With eyes and tears, with ears and fears, with pain and skin, etc. Inside you are a beautiful spiritual beeing with all the love, light and knowledge there is. That is the part of you that seeks freedom, that wants to expand, to show off and to be seen. The outside is a capsule, a shell, a vehicle for pushing the buttoms. Like an avatar that you stear with your thoughts and mind.

You must controll it with love from your spiritual highest self, don't let ego take over the controll. Ego will always be there as a virus that wants to take over the very moment you let go of your spiritual contact - your string to the soul. Like it puts some bugs there to confuse you, to forget who you really are. So it can take over. The closer the contact and the stronger the link is between you and your soul and your higher self, the harder the ego works to destroy, to cut the link. This is the everyday test for you as human beeings. This is LIFE and what life is about. To conquere ego and let spiritlight free. 

 

So - what would be the first step in the right direction?

To let go of all your fears. You know how. Just give a damn in your fears. The fears are created by ego, by yourself planning the karma, the game for this Lifetime. See it as a computergame. "Fears" are placed out as "enemies", or as "Challenges" to conquere and fight against. Actually you just have to admit yourself of letting go, jump over, skip, give a damn inn all those fears. 

 

Og for å klare å gi slipp på frykter, så er Thetahealing en genial og effektiv coachingmetode med gode resultater!

bottom of page