top of page

En verden i stor transformasjon

Oppdatert: 23. jan. 2023

Jeg har alltid vært veldig opptatt av rettferdighet og menneskers frihet til å leve fritt på Jorden. I dag begynte jeg å tvile på meg selv og følte at det er meg det er noe galt med, så i min fortvilelse, måtte jeg spørre «Sjefen selv». Kjære Skaper! Er det jeg som er dum som ikke tar de samme valgene som majoriteten på denne planeten?

Skaperen svarer meg; Du er ikke dum, du er heller "dum" som velger å lytte til all kritikken og hetsen som foregår i samfunnet deres. Du undertrykker deg selv hvis du velger å la deg styre av andres tanker og meninger. Du avviser deg selv, dersom du lar deg gå i frykt over andres handlinger og redsler. Du ignorerer deg selv, dersom du automatisk velger å lytte til andre i stedet for din indre stemme, hjerte og intuisjon.


Det som kommer til å skje framover, er at dere som levde i Atlantis, vil komme til å være en del av katastrofen som snart inntreffer, det vil si katastrofen som allerede er en realitet, men ikke anerkjent som reell ennå, fordi majoriteten velger å ignorere den. Dere vil være en del av katastrofen i den forstand, at dere kommer til å måtte observere at mønsteret med «Atlantis’ fall og undergang» gjentar seg. Denne gang er dere sterkere rustet, da dere har minner og kunnskap om hva som har skjedd før i historien. Frykten for å miste sine kjære, miste et fantastisk rike, frykten for at enorm kunnskap skal gå tapt, ligger ennå i mange av dere. Gi slipp på alt dette!


Dere vet nå, at dere ikke kan redde de som ikke reddes vil. Dere kan kun gå foran som et godt eksempel på hvor man bør ha fokus; på en lys framtid fylt av ubetinget kjærlighet og frihet, mens dere frigjør dere fra gamle destruerende trosmønstre og åpner hjertechakra, en gang for alle. Kun de som selv velger å våkne og følge sine hjerter, vil heves til en høyere frekvens. De andre må få lov til å la sin skjebnes valg få råde. De vil etter hvert gå over til en ny verden et annet sted, der de kan fortsette i 3D og delvis 4D, for så å jobbe seg videre derfra. Noen vil oppleve ytterligere 1-2 liv der, før de gjenfødes i det nye eksistensnivået 5D, da også de snart vil våkne.


Ditt DNA gjenkjenner en sjelevenn!

Splittelsen er nødvendig, da så mange er klare for å gå videre, de har lært gjennom hundrevis av liv og personligheter, de har erfart og forstått, forløst og anerkjent hva som har skjedd med dem, de er så klare til å gi slipp på tusenvis av år med jordiske læreprosesser og gammel karma. De må få lov å erfare 5D fra nå av.


En 5D eksistens betyr å tørre å konfrontere kjærligheten i seg selv, den handler om å være i kjærlighetsenergien – hjertechakra. Alt som handler om splittelse, krig, uenigheter, avmakt, hat, sinne, sjalusi, misunnelse, begjær og materiell status, vil være ubetydelig. Det vil være noe dere tar avstand til mer og mer. Når noen er i sorg eller fortvilelse, vil andre være der og støtte og hjelpe denne ene opp igjen fra avgrunnen – på et mentalt og energetisk vis. Man vil dra hverandre opp i frekvens og ha respekt og forståelse når noen går igjennom gamle rester av det som en gang var. Litt skyggesider vil følge med over til den nye verden, igjennom portalen, men ikke fortvil, det vil være lettere enn noen gang å gi slipp, da de andre er der og SER deg for den du faktisk ER.


Det vil føles vidunderlig å oppleve kjærlighet mellom venner og familie. Ikke bare mellom mann og kvinne og andre par-relasjoner, slik det har vært vanlig i deres gamle verden. Sterk kjærlighet mellom sjelene i samme sjelefamilie og sjelegrupper, vil bli vanlig. Dere vil finne hverandre igjen, forenes og gråte sammen – lykkelige tårer – over å ha funnet HJEM igjen. Det er dette mange av dere har savnet. Det å være en del av en sjelegruppe, uten nødvendigvis å være født inn i den. Derfor så mange familier nå splittes. Derfor så mange opplever at kollegaer og venner tar avstand. Det er en øvelse i å forstå at menneskelige fysiske gener, ikke lenger bestemmer hvem du er i «familie» med. I ditt DNA ligger så mangt og mye mer. Der er Akashic Records – fortegnelsen over din sjels historie fra tidenes morgen. Ditt DNA gjenkjenner en sjelevenn, med samme koder som deg, derfor føles det så godt og så riktig å møte og gjenkjenne en sjelevenn, selv om den fysiske kroppen til den andre er totalt fremmed for deg i dette livet.


Ha tillit til deg selv! Det er det aller viktigste budskap fra Skaperen. Ha tillit, uansett om du velger den ene eller andre veien, så vit at det er riktig for DEG, som menneske, i dette livet du lever nå. Om du ønsker å bli værende i en materialistisk verden ut dette livet, fordi det føles tryggest for deg, så velger du det nå, uten å klandre deg selv, uten å være redd for at det er feil. Og i alle fall uten å klandre noen andre for ditt valg. Sjelen din vil uansett i framtiden ha mulighet for å fødes inn i den nye 5D tidslinjen. Ingen bekymringer. Alt handler om frihet, det er du som sjel som selv velger hvilket tempo som føles rett for deg. Hvor fort ønsker du at din utvikling skal skje? Hva føles trygt for deg? Å følge den ene eller andre veien i disse dager, er skjebnebestemt ja, men det er din frie vilje som menneske, som avgjør hva du velger.


Nå forstår jeg ingenting, Skaper, fri vilje, har vi det som menneske her på jorden, slik at vi kan overstyre skjebnen som sjelen vår, i samsvar med Universet eller Skytsengelen vår, har bestemt?


Nei, dere kan ikke overstyre skjebnen, men dere kan selv velge på hvilken måte den skal skje og på hvilket tidspunkt. Dramatisk eller mindre dramatisk. Dere har flere utganger (tidspunkt) igjennom et liv. La oss si at skjebnen er å død av sykdom, så kan du med din frie vilje selv bestemme hvilke negative tankemønster og negative følelser, som ligger til grunn for den sykdommen som til slutt tar livet av kroppen din. Du kan også velge læring eller ikke læring underveis. Velger du å lære hva som følelsesmessig ligger bakenfor sykdommen, så kan du kanskje helbredes eller leve lenge med den lenge, før du omsider dør med en høyere erfaring og kunnskap. Læreprosessen kan for eks. handle om å gi slipp på sinne og klare å tilgi noen, i stedet for å la den fysiske kroppen bære på det sinnet livet ut. Velger du å være i opposisjon til læreprosessen, så kan du velge en tidligere død, da det vil kunne føles som letteste utvei, der og da. Velger du å lukke øynene i livet, for sannheten, så vil utfallet være noe annet, enn om du tørr å se sannheten i øynene. Husk at du har en fysisk «kropp», mens sjelen din er evig-eksisterende, så DU som sjel, dør aldri.


Du trenger å vite, at uansett valg du tar, vil du alltid få en ny sjanse til å lære om igjen, fra nytt perspektiv. Det er som de gamle vise indianere sa; for å bli kjent med fjellet, må du gå rundt det. Dere opplever som mennesker å se livet fra et perspektiv preget av oppvekst, omgivelser, erfaringer og gener. Alt dette, i tillegg til den enkeltes erfaring med verdenshistorien, dvs. tidligere liv og påvirkning fra kollektiv bevissthet, preger et hvert menneske og gjør et hvert menneske unikt. Ergo et hvert menneske har sitt perspektiv å se verden ut ifra. Dessverre er dere gode på å dømme alle andre, som ikke ser det samme fra sin vinkel. Hvis alle mennesker i verden, stiller seg i en stor sirkel rundt et fjell, så vil alle se fjellet fra sitt unike perspektiv. Slik er det å være menneske på jorden. Dere lever alle på den samme planeten, men ingen ser på livet 100% likt. Ikke en gang såkalte siamesiske tvillinger, gjør det, enda de skulle ha samme DNA og befinne seg på samme sted 24/7. Ser du det nå?


Videre så inngår en viktig erkjennelse for dere selv. Dere har alle gjennomlevd hundrevis av inkarnasjoner på Morder Jord. Dere har vært kvinner, menn, mødre, fedre, sønner, døtre, brødre, søstre, fiender og kjærester, venner og uvenner. Dere har elsket, men dere har også drept. Dere har kriget og dere har kjempet for fred. Dere har gjort urett og dere har opplevd at andre har gjort urett mot dere. Dere har ivaretatt dyr og natur, men dere har også skadet og misbrukt jordens ressurser. Det er slik dere har «gått rundt fjellet» og sett det fra flere vinkler gjennom tidene (tidligere liv). Likevel er hver og en av dere, helt unik. Denne kunnskapen danner videre en forståelse for at hver og en av dere har vært med på å skape den situasjonen som deres Verden befinner seg i akkurat nå. Altså Jordens karma og alt som surrer av tanker og følelser i den kollektive bevisstheten.


Dere er alle ansvarlige for deres skjebne akkurat nå. Det er hele menneskehetens karma, som har akkumulert til en tid for felles oppgjør og en felles stor transformasjon til en høyere frekvens! Samtidig vil Moder Jord heves til en høyere frekvens ved at Jordens hjertechakra åpnes og påvirker menneskers hjertechakra og den kollektive bevissthet.


Derfor; ha respekt for hverandre, ha aksept for hverandre, elsk hverandre uansett. Dere er alle i samme «båt». Splittelsen dere har skapt på jorden, har blåst opp til storm og er i ferd med å ta en orkans styrke. Noen tror at ved å bli sint nok på andre, ved å kontrollere andre, ved å utøve makt og frarøve andre friheten, så vil de redde seg selv og sine nærmeste.


Ved å sende sinnet sitt mot andre, er man ikke noe bedre enn den trusselen man selv frykter så høyt.

Sannheten er at dere alle før eller senere skal dø som mennesker, mens sjelene deres vil bestå, da sjelen er ren energi. Energi blir aldri borte. Energi bare endrer form. Ved å bruse sin egen energi opp til en negativ orkan og skylle over andre som tsunamibølger, er man ikke noe bedre, enn den trusselen man selv frykter så høyt. Husk at bølger på havet kommer ofte i grupper på 3 og 3. Den første bølgen er da en advarsel. Den andre bølgen er større og gir en formening om hva mer som kan komme. Den tredje bølgen er den største og mest skremmende, men også den siste, før havet roer seg sakte ned igjen, og man må konfrontere konsekvensene. Rydde opp etter skaden som der og da kan føles uopprettelig. Vann symboliserer alltid følelser. «Bølgene» som skyller over jorden i denne tiden, består først og fremst av frykt, angst, sinne, redsel, hat, frustrasjon, kontrollbehov og panikk. Viruset er bare en usynlig trigger og mange har et enormt behov for å legge skylden for sin egen angst over på noen andre.


Mennesker søker en syndebukk, noen å legge skylden på, for å fjerne fokus fra seg selv. Da er det lett å velge minoriteten og de man anser som svakere. Står man sammen med majoriteten om å mobbe mindretallet, føler man seg selv sterk og at man har retten på sin side. Minste motstands vei.

Nå er det en gang slik, at dersom noe av det som blir sagt eller gjort eller skjer i dine omgivelser, trigger deg og skaper negative følelser i deg, så skyldes dette ene og alene, at triggeren treffer noe sårt i DEG. Det er noe i din fortid, et traume, en hendelse, en negativ erfaring, som ligger lagret i din underbevissthet, som vekkes opp i deg og responderer med følelser og tanker om det som skjer. Ubevisst går man i forsvar og søker en syndebukk, det er en naturlig refleks i mennesket. Da flyttes fokuset vekk fra en selv og de følelser som herjer i underbevisstheten. Men det løser ikke problemet. Tvert om.

Be the change you want to see in the world!

Den stormen dere alle må få roet ned, den er et speil – en illusjon – av den stormen dere merker inni dere selv. Det er alle deres egne skyggesider som skal forløses/heales. For å få bukt med mørket i dere selv, og slippe inn kjærligheten, må skyggene først få komme til overflaten, for så å kunne gi slipp. Det samme må skje i den kollektive bevisstheten, som dere alle er en del av.


Så det du sier Skaper, det er at vi alle er skyld i Verdens-situasjonen og uansett hvem vi skylder på, så vil det bli feil?


Ja, på et sjele-nivå har dere også en underbevisst følelse av skyld, skam, anger og bitterhet mot dere selv. Dere har alle vært med på å bygge opp felles karma på Jorden og det er deres felles karma som nå skal renses ut, så frekvensen på planeten kan heves til 5D. Derfor påvirkes alle samtidig, mer eller mindre. Dere kan selv velge med deres egen frie vilje, om dere ønsker å leve i kjærlighet, eller i frykt.

Men Skaper, hvordan vil det at jeg og alle andre forløser vår bagasje og vår fortid kunne hindre et virus?


Er du i frykt, så er du automatisk svakere og mottakelig for negativitet, kontroll, manipulering, sykdom, infeksjoner og virus. Ditt immunforsvar svekkes når du er i frykt og føler deg svak, da blir du mottakelig for angrep av ymse slag. Når du er i frykt, opphører din evne til å tenke logisk, da overtar reptilhjernen (Amygdala, https://sml.snl.no/amygdala) og du responderer med «fight&flight» i stedet for å lytte til din intuisjon eller logiske resonneringsevne. Derfor; tenk, snakk og handle i kjærlighet og empati. Men for at mennesker skal forstå hva kjærlighet er, måtte dere først lære hva fravær av kjærlighet er. Det har vært en lang læreprosess for dere, men dere er snart i mål.

Viruset viser dere noe utrolig viktig som dere må forstå i dere selv. Viruset med sin evne til å mutere for å overleve, trigger menneskers frykt for forandring. Ingenting i universet er konstant, bortsett fra Loven om at alt er i konstant forandring. Tilbud Så forstå verdien av å være i kjærlighetsenergien, respektere hverandre, samarbeide i stedet for å skape splid, så vil dere kunne skape en bedre Verden. Dere selv velger hvor lenge kampen skal pågå. Så snart dere overgir dere til den delen av dere selv, som mange av dere har glemt – nemlig at dere alle er en sjel skapt av lys og ubetinget kjærlighet – så vil ingen lenger kunne ha makt over dere, ei heller et usynlig virus. Omfavne dine frykter og følg i stedet hjertet ditt og din passion, det som gir deg glede!


Hver gang du kjenner på en frykt, tørr å gå dypere ned i den og spørre deg selv hva du egentlig frykter, og hvorfor? Hvor kommer den frykten fra, hvor kommer mistilliten eller andre negative følelser fra? Er det ditt eget, eller noen andre sitt? Husk at mye av det du kjenner på, tilhører den kollektive bevisstheten*. Spør så deg selv; hva ville jeg ha gjort om jeg nå var i kjærlighet i stedet for? Du har alle svar i deg selv. Tørr å være kraftfull i deg selv! Du velger selv med hvilke øyne du velger å se på verden. Sett fokus på det som faktisk er positivt i livet ditt og kjenn på takknemlighet. Når du som menneske endrer ditt bevissthetsnivå, så endrer livet ditt seg også.


En siste beskjed til dere alle; vær takknemlig for viruset, det har fått fram sider i dere som aldri ville ha kommet fram ellers. Det har skapt transformasjon, erkjennelser, oppdagelser, visdom, åndelig kunnskap, utvikling og vekst, som ellers ikke hadde vært mulig. Videre vil avsløring av kriminalitet og løgner stå på agendaen, for ingen urett skal skje uten at rettferdighet kan gjenvinnes.Disclaimer; dette er delvis kanalisert, det resonnerer med meg, andre kan ha en annen oppfatning fra sitt ståsted, og det er akkurat slik det skal være.


*Kollektiv bevissthet er en energetisk samling av alle tankemønster, meninger og følelser fra alle mennesker i en gruppe, et samfunn, et land, eller hele verden. Visuelt kan du se det for deg som en sky (cloud) der alle minner om hva som har skjedd i historien ligger lagret. For eks. kriger, religion, diskriminering, fattigdom, redsler, sykdom, undertrykkelse etc.


Fyll gjerne ut kontaktskjema og hak av for "Blogginnlegg og Nyhetsbrev", dersom du ønsker nye innlegg tilsendt på mail. Tusen takk.

291 visninger2 kommentarer

2 commentaires


Veldig bra Berit🙏 Tusen takk💝 Informativt og opplysende. Det resonnerer med meg💖

J'aime
Berit Höflacher
Berit Höflacher
06 janv. 2022
En réponse à

Takk, Unni <3

J'aime
bottom of page