videregående kurs 2 - dig deeper

Forutsetning for dette kurset: Grunnkurs BASIC DNA og videregående kurs 1, Advanced DNA, hos en sertifisert instruktør i løpet av de 4 siste årene. 

Mer informasjon om kurset kommer !