top of page
Bærbar datamaskin på skuffen

Theta Business Boost

Vi booster hverandre på Zoom!

Din ENERGI er din aller viktigste RESSURS i ditt liv og i ditt firma!

Dette er for deg som...

 • ønsker å jobbe selvstendig som Thetahealer.

 • eller ønsker å bruke Thetahealing mer aktivt som en hobbyvirksomhet.

 • eller ønsker å bruke Thetahealing i tillegg til andre metoder.

 • ønsker litt drahjelp fra likesinnede for å nå målene dine.

Mål og fokus er:

 • Kjærlighetsfylt fellesskap, der man kan være være seg selv. 

 • Vi er støttespillere som kan hjelpe hverandre i prosesser og mentalt.

 • Et positivt energiboost innimellom for å holde flyten i gang.

 • Få tips & råd med din bedrift (Berit svarer som best hun kan).

 • Forsterket intuisjon når vi er samlet i Theta-frekvens.

 • Få klarhet i hva som stopper deg her og nå. 

 • Innimellom blir det fokus på 1 spesielt tema, så følg med i kalenderen.

 • Utveksle healing med andre Thetahealere. 

 • Skape en gnist og glede mot nye mål innen vi avslutter. 

Et par timer fylt av:

Meditation

1. Meditasjon

Veien til det 7. Eksistensplan

Instruktøren guider en liten meditasjon for å komme i Thetamodus og aktivere intuisjon og kreativitet.

holde hender

4. Intuitiv Coaching

Hvis ønske, behov og tid:
Breakoutroom 2 og 2 der vi coacher hverandre og gjør Thetahealing på begrensende trosprogramm og følelser.

Image by Alexa Williams

2. Status Quo

5 min "Status fra hver deltager":

 • Hvor er du i din prosess akkurat nå?

 • Ønsker, visjoner, planer?

 • Utfordringer? Hva er vanskelig?

 • Hva vil du ha hjelp med i dag?

Image by Alexa Williams

5. Målsetting

1 delmål settes til neste ZoomBoost
På bakgrunn av hva dagen har gjort deg bevisst på, så setter du deg 1 delmål fram til neste møte. 

gjøre notater

3. Tips & Råd

Praktisk og mentalt

Instruktør og gruppens deltagere gir hverandre tips & råd ut fra egen erfaring og kunnskap. 

Kalendersider

6. Ny dato

Ny dato for neste Zoom-Boost
Evaluering, justering?

Hvordan deltar jeg?

Ametyst.png

Sjekk dato i kalender for kurs & arrangement! Påmelding via det enkelte arrangementet. Zoom-lenke sendes automatisk etter at du er påmeldt.

Investering:

Ditt engasjement & positive energi!

Healer working with theta energy - female hands cupped around the word THETA on swirling
bottom of page